IMpact Sociale Media is een samenwerking tussen Zalsman B.V. en IMpact (sociale werkvoorziening Kampen). Het bedrijf is per 1 Januari 2012 gestart en gehuisvest in het pand van IMpact, de drukkerij heeft een unit welke volledig is aangepast aan de moderne werkomgeving, het is o.a. rolstoelvriendelijk en verwarming vindt plaats middels aardwarmte. In deze drukkerij wordt werkgelegenheid geboden aan 21 mensen, die om wat voor reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en allen gedetacheerd zijn bij IMpact Sociale Media. Verder is er een nauwe samenwerking met de overige afdelingen binnen de IMpact om samen orders te verwerken. Door een overname van een kleinere drukkerij uit IJsselmuiden zijn er ook 3 mensen vanuit het bedrijfsleven werkzaam bij Impact Media. Veel bedrijven die geïnteresseerd zijn in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen weten ons te vinden. We zijn daarom op zoek naar stichtingen en organisatie´s die raakvlak hebben met onze doelgroep.

De diensten die wij aanbieden

  • Bouwen van een website of webshop
  • Opslag en logistiek
  • Opmaak
  • Printen
  • Drukken
  • Familiedrukwerk
  • Diverse afwerkingen
  • Handwerk in alle varianten
  • Mailingen

Kom in contact met Impact social Media

Dhr G. de Vries

06 252 82 997

Impact sociale media
Gildestraat 1
8263 AH Kampen

www.impact-zalsman.nl
info@impact-zalsman.nl

De Businessclub waar je met elkaar zaken doet en waarbij je iets teruggeeft aan de maatschappij (MVO ondernemen)

Frans van der Kolk

voorzitter