De Gilden verwerft en ontwikkelt zelfstandig projecten, maar ook in samenwerkingsverband met of in opdracht van derden, zoals diverse landelijk opererende projectontwikkelaars, zorginstellingen en corporaties.

Vroegtijdig wordt samenwerking gezocht met gemeenten, provincies en diverse externe deskundigen om te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen binnen een vooraf vastgesteld financieel kader.

We zijn innovatief en duurzaam. Een belangrijk speerpunt van ons is het ontwikkelen en realiseren van projecten met 0-energiewoningen en het toepassen van duurzaamheids- concepten op wijkniveau.

Kom in contact met De Gilden

Remco van der Haven

038 - 333 0111

De Gilden
Kraanvogelweg 2
8263 AA Kampen

www.degilden.nl/
info@degilden.nl

De Businessclub waar je met elkaar zaken doet en waarbij je iets teruggeeft aan de maatschappij (MVO ondernemen)

Frans van der Kolk

voorzitter