BPD realiseert als lokaal verankerde gebiedsontwikkelaar, samen met belanghebbenden, leefomgevingen met een hoge gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde. We maken het alledaagse betaalbaar en het bijzondere bereikbaar.

BPD banner

Vormgeven aan vooruitgang

Als een van de grootste gebiedsontwikkelaars van Europa geeft BPD sinds 1946 vorm aan vooruitgang. We ontwikkelen integrale woongebieden en kleinschalige multifunctionele projecten, waar het goed wonen, leven en recreëren is. Ook zorgen we voor de ontwikkeling van de gewenste voorzieningen, van scholen tot zorgcentra en van winkels tot aantrekkelijke openbare gebieden. We zijn marktleider op het gebied van zowel binnenstedelijke gebieden als op uitleglocaties.

Organiserend vermogen

In ontwikkelingsprocessen, die vaak jaren duren, vormen wij een stabiele, financieel draagkrachtige partner. Steeds vaker staan wij aan het begin van zo’n proces en leggen we samen met gemeenten en andere betrokken partijen de basis voor een succesvolle, integrale gebiedsontwikkeling. Daarbij brengen wij, naast onze jarenlange expertise, een schat aan operationele kennis in. En die kennis blijft zich verdiepen en verbreden, want we zoeken voortdurend naar innovatieve methoden en oplossingen. Al voor de start van een ontwikkelingsproces brengen we de behoeften van de verschillende eindgebruikers zo goed mogelijk in beeld, om die vervolgens in de plannen te integreren.

De wereld van de eindgebruiker

Die eindgebruiker, daar gaat het allemaal om. Om zijn leefomgeving, nu en straks. Want wij zijn ons ervan bewust dat gebiedsontwikkeling een grote impact heeft op de toekomst. Op de kwaliteit van onze leefwereld, voor deze generatie, maar ook voor de volgende generaties. Die verantwoordelijkheid voelen én nemen we.

Dichtbij de samenleving

In Nederland werken we vanuit vijf regiokantoren met het hoofdkantoor in Hoevelaken. Hierdoor waarborgen we onze lokale verankering en kennis. Net als onze aandeelhouder Rabobank opereren we vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Zo wordt vormgeven aan vooruitgang ook ruimte geven aan een duurzame toekomst.

Kom in contact met BPD
De Businessclub waar je met elkaar zaken doet en waarbij je iets teruggeeft aan de maatschappij (MVO ondernemen)

Frans van der Kolk

voorzitter